โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 11 บ้านโคกเขา หมู่13 บ้านเขากระโดง และหมู่ 17 บ้านไทยพัฒนา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวนาฎลัดดา ธุระเสร็จ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1-18 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02,06 ในหมู่11 บ้านโคกเขามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีจุดที่สามารถมองเห็นวิวสนามช้างอารีน่าอย่างสวยงาม หมู่13 บ้านเขากระโดงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง และวัดป่าเขาน้อย และมีแหล่งเรียนรู้เป็นฐานต่างๆ แบ่งเป็น 6 ฐาน ได้แก่ บ้านขนมไทย ฐานพวงกุญแจ สวนสมุนไพร ฐานดนตรีไทย ฐานผลิตภัณฑ์และฐานบายศรี และหมู่17 บ้านไทยพัฒนาจะมีพื้นที่ติดกับหมู่17 ตำบลบ้านบัว ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากชาวบ้านมักจะไปพักผ่อนในวันหยุดและไปวิ่งออกกำลังกาย จากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและผู้นำชุมชน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในส่วนที่พบเจอปัญหาและได้นำมาประชุมปรึกษาหารือโดยทีมผู้รับจ้างและอาจารย์เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาในลำดับต่อไป

ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์และพาเดินสำรวจแต่ละหลังคาเรือน ได้เห็นวิถีชีวิตและในด้านการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย การค้าขาย และสถานที่ต่างๆ โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามเก็บข้อมูลไปด้วย

ข้าพเจ้าได้สอบถามเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

อื่นๆ

เมนู