ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท ประชาชน หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นถึงความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างเช่น การร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันนี้งามของชุมชนในบุญ พิธีสำคัญของศาสนาพุทธ ,การทำความสะอาดรอบๆบริเวณวนอุทยานเขากระโดง, บริจาคแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมชมวนอุทยานและประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19 , การมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดให้กับทางเจ้าหน้าที่วนอุทยานไว้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น

กราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในโครงการนี้ค่ะ

นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานประเภท ประชาชน หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดิโอการทำงาน

อื่นๆ

เมนู