ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท ประชาชน หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่ทำกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ศาลาบ้านหัววัว หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ทางคณาจารย์และผู้จ้างงานมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิควิธีการหมักปุ๋ยชีวภาพจากหน่อกล้วย/น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมีท่านวิทยากร ท่านอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับทางชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานด้านเกษตรกรรม โดยฝีมือตัวเองให้เกิดความภาคภูมิใจในผลผลิตและอีกทั้งยังช่วยลดความใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดที่มีราคาค่อนข้างสูง ช่วยให้ลดต้นทุนได้เยอะทีเดียว

 

กราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในโครงการนี้ค่ะ

นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานประเภท ประชาชน หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดิโอการทำงาน

อื่นๆ

เมนู