ข้าพเจ้า นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภท ประชาชน หลักสูตรsc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้กำหนดให้ผู้จ้างงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลเสม็ด ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านหัววัว วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางอว. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ในการป้องกันตัวเองเบื้องต้น เช่น กิจกรรมติดตั้งอ่างล้างมือในชุมชนวัด บ้าน โรงเรียน, กิจกรรมการทำแมสผ้าเย็บมือ, กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,สบู่ล้างมือ เป็นต้น  สาธิตโดยท่านอาจารย์ผู้มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านอย่างละเอียด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้นำไปต่อยอดเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับต่อไปในชุมชนของตัวเองอย่างยั่งยืน มีการช่วยเหลือประชาชนด้านรายได้ยังสามารถนำไปสร้างอาชีพได้อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย โดยเฉพาะปัจจุบันทั่วโลกหลายประเทศต้องเผชิญกับเชื้อร้ายโควิด19 ซึ่งส่งผลกระทบไปทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการทำงาน การเงิน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ฯลฯ เราทุกคนทุกฝ่ายต้องรวมพลังช่วยกันสู้ภัยร้ายนี้ให้รอดพ้นไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ เราทุกคนต้องช่วยกันป้องกันตัวเองให้มาก การ์ดอย่าตก สู้ค่ะเราจะต้องผ่านไปด้วยกัน

 

กราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสดีๆจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในโครงการนี้ค่ะ

ผู้เขียนบทความ

นางสาวอิสตรี อินทรกำแหง ผู้จ้างงานประเภท ประชาชน หลักสูตร Sc07 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลิ้งค์วีดิโอการทำงาน

 

อื่นๆ

เมนู