ข้าพเจ้า นายสิทธิชัย ปักษา ประเภท กพร. ปฏิบัติหน้าที่ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: SC-07  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       ภูเขาไฟกระโดง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมาแล้วหลายพันปี และเป็น 1 ใน 6 ลูกของภูเขาไฟใน บุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่มีสภาพปากปล่องสมบูรณ์

       ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ขอพรพระสุภัทรบพิตร และชมปากปล่องภูเขาไฟเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ทางจังหวัดต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดย รอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเพื่อให้ลูกหลานได้ชมความงดงามสืบไป

พระสุภัตทรบพิตร

จุดชมวิว

สะพานข้ามปากปล่องภูเขาไฟ เป็นสะพานที่สร้างด้วยเหล็ก เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินไปชมปากปล่องภูเขาไฟแบบใกล้ๆ

หนุ่มสาวที่พาแฟนมาเที่ยว ต่างเชื่อว่าการนำแม่กุญแจมาล็อคไว้บริเวณนี้ มีความเชื่อว่าความรักจะยืนยาวเหมือนอายุของภูเขาไฟ

ต้นโยนีปีศาจ

จังหวัดบุรีรัมย์มีมาตรการป้องการโควิด19 โดยรอบวนอุทยานมีป้ายรณรงค์ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง

       บันไดนาคราช วนอุทยานเขากระโดง สร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปสักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดง จำนวน 297 ขั้น ชมการละเล่น พื้นบ้านในงานประเพณีขึ้นเขากระโดง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 และร่วมทำบูญงานประกวดกวน ข้าวทิพย์– ตักบาตรรเทโวโรหณะ ในช่วงก่อนวันออกพรรษาและวันออกพรรษาของทุกปี

       ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คน นักท่องเที่ยวลดน้อยลง ทำให้ชาวบ้านที่มาทำการค้าขายภายในบริเวณวนอุทยานเขากระโดงขาดรายได้อย่างมาก จากการพูดคุยกับคุณป้าร้านขายของร้านหนึ่งในพื้นที่ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนเข้ามากราบไหว้พระสุภัตทรบพิตร แต่ก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร เท่านี้ เราก็สามารถเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมปล่องภูเขาไฟได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้าน ตำบลเสม็ด นำสินค้าต่างๆมาค้าขายบริเวณทางขึ้นอุทยาน ทำให้สร้างรายได้แกคนในชุมชนตำบลเสม็ด ชาวบ้านในตำบลเสม็ด ก็ทำหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่น และยังช่วยกันรักษาความสะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน

       จบทริป 1 วันสำหรับการท่องเที่ยวในตำบลเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ อิ่มบุญ  สบายใจงบน้อยๆก็เที่ยวได้

นายสิทธิชัย ปักษา

กพร.

 

อื่นๆ

เมนู