ข้าพเจ้านางสาวเจษฎากร ใยทา

ประเภทบัณฑิตจบใหม่
เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตลาดนัดชุมชน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านเสม็ด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตลาดนัดชุมชนตั้งมากว่า 10 ปี นอกจากจะเปิดเป็นตลาดนัดตอนเย็นในทุกวันแล้ว ยังมีตลาดนัดใหญ่ทุก ๆ วันที่ 2,12,22,9,19 และ 29 ของทุก ๆ เดือน แล้วตลาดยังเปิดทำการค้าในตอนเช้าของวันที่ 6,16 และ 26 ของทุก ๆ เดือน สินค้าราคาจะไม่แพงนอกจากอาหาร เสื้อผ้าแล้ว ยังมีสินค้ามือสอง มาลงขาย เปิดเป็นตลาดชุมชนแบบบ้าน ๆ เดินง่าย เดินสบาย สินค้าราคาไม่แพง
พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมาจากชาวบ้านในชุมชน และผักที่นำมาขายเป็นผักที่ปลูกขึ้นเอง สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ อาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไป แกงถุงพร้อมทาน ลูกชิ้น ปลาหมึก ไก่ทอด และยังมีขนมหวานอีกมากมาย สินค้าที่ผลิตโดยฝีมือชาวบ้านคนในท้องถิ่น นำมาจำหน่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นำผักผลไม้ สิ้นค้าชุมชนจากชาวบ้านในท้องถิ่นขายสู่ชาวบ้านในท้องถิ่น
เกิดการกระจายรายได้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน รวมคลับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อีกด้วย

ผู้เขียนบทความ นางสาวเจษฎากร ใยทา

หลักสูตร SC-07

 

อื่นๆ

เมนู