โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าเรไร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการร่วมทำความสะอาดตามบริเวณ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด ตลอดจนมีการแบ่งปันถุงยังชีพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อีกทั้งข้าพเจ้า พร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการได้เข้าร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ วนอุทยานเขากระโดง ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ผู้เขียนบทความ นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู