โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07

        กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ทางอาจารย์ประจำโครงพร้อมด้วยผู้จ้างงาน เข้าร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ วนอุทยานเขากระโดง ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เนื่องในวันออกพรรษา เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมายาวนาน เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณี และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยเครื่องปรุงกวนข้าวทิพย์ มีส่วนผสมรวม 108 ชนิด เคี่ยวเป็นเวลา 1 วันเต็ม โดยหญิงพรหมจรรย์ โดยข้าวทิพย์ที่หญิงพรหมจรรย์เคี่ยวจนเสร็จแล้วนั้น ประชาชนจะแบ่งปันกันนำไปรับประทาน ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และประเพณีกวนข้าวทิพย์จัดขึ้นปีละครั้งในวันออกพรรษาเท่านั้น

           

นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ โดยการทำความสะอาดวัดและสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และมีการแจกของให้แก่ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

วัดป่าเรไร

                    

         

 

วนอุทยานเขากระโดง

                   

         

ผู้เขียนบทความ นางสาวจินตพร สุนประโคน

ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู