โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงาน นักศึกษานักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ณ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วนอุทยานเขากระโดง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา จุดที่แวะชมท่องเที่ยวของวนอุทยานเขากระโดง แดนลาวา ป่าวัฒนธรรม ภูเขาไฟ 

ซึ่งวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของภูเขาไฟกระโดง เดิมทีชาวบ้านเรียกภูเขานี้กันว่าพนมกระดองที่แปลว่าภูเขากระดองเพราะมีลักษณะคล้ายกระดองเต่า ต่อมาก็เรียกกันจนเพี้ยนเป็นกระโดงจึงกลายมาเป็นชื่อภูเขาไฟกระโดงในปัจจุบัน  วนอุทยานเขากระโดงแห่งนี้คือการขึ้นไปไหว้พระประจำเมืองหรือที่เรียกกันว่าพระสุภัทรบพิตรซึ่งเป็นพระที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนเขากระโดงเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองบุรีรัมย์ จุดเช็คอินที่น่าสนใจและผู้ที่มาพักผ่อนมักจะไปเยี่ยมชมอยู่เสมอก็คือที่จุดตั้งเหรียญอธิฐานจิตรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งเป็นรอยพุทธบาทจำลองอายุมากกว่า 100 ปี จุดเช็คอินต่อมา ก็คือสะพานแขวนลาวาตรงปากปล่องภูเขาไฟที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวไหลลอดสะพานแขวนซึ่งปากปล่องนี้มีอายุราว 6-9 เเสนปี จุดนี้ก็ยังเคยเป็นจุดที่ระเบิดของภูเขาไฟมาก่อน เเละในปัจจุบันก็มีซากหินลาวาอยู่เต็มบริเวณโดยรอบ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพือส่งเสริมให้เด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนของชาติได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง และสามารถต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพในการเป็นมัคคุเทศก์หรือสามารถที่จะนำจุดท่องเที่ยวบ้านเกิดของตนไปเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

ผู้เขียนบทความ นางสาวบุณฑริก โพธิบัติ

ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู