1. ข้าพเจ้านางสาว ณภัค วงษ์กนก ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ .เสม็ด .เมือง .บุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

         

ในการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมอาจาร์ยประจำโครงการและผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ชาวบ้านตำบลเสม็ดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ(EM)และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเนื่องจากในการทำเกษตรในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยไม่มีการรักษาสภาพดินทำให้ดินเสื่อมสภาพ การใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสภาพดินเนื่องจากปุ๋ยชีวภาพสามารถให้ธาตุอาหารแก่พืชช่วยปรับปรุงดินให้มีสภาพดีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช

ส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย

  1. หน่อกล้วย
  2. หัวเชื้อจุลินทรีย์ /EM
  3. กากน้ำตาล
  4. น้ำฝนหรือน้ำประปา(ทิ้งไว้1-2วัน )
  5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1ใบ

   

วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

1.นำหน่อกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆให้ละเอียด

2.ใส่กากน้ำตาล หัวเชื่อจุลินทรีย์(EM)ลงในถังที่เตรียมไว้คนจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันจากนั้นเทน้ำฝนลงไป

คนให้เข้ากันเพื่อทำให้ส่วนผสมชุ่มชื่นประมาณ 15 นาที

3.ใส่หน่อกล้วยที่ได้สับไว้ลงไปในถังพลาสติก คนให้เข้ากัน ปิดฝาครอบแล้วย้ายไปเก็บในที่ร่มหมักทิ้งไว้7-10 วัน

4.น้ำหมักที่ได้จะมีสีน้ำตาลเข้มและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ

1.ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง

2.ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ

3.ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปได้เลย

4.ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์

ผู้เขียนบทความ

นางสาวณภัค วงษ์กนก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  SC-07

 

อื่นๆ

เมนู