โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                 ข้าพเจ้า นางสาวจินตพร สุนประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท : นักศึกษา หลักสูตร : SC-07

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ทางอาจารย์ประจำโครงการและผู้จ้างงานมีการลงพื้นที่ตำบลเสม็ด เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้การรับรองเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำปลาส้ม เพื่อพัฒนาสูตรของปลาส้มให้เป็นที่น่าสนใจ แตกต่าง และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยา ซึ่งสมุนไพรที่นำมาใช้ในการทำปลาส้ม ได้แก่ กระชาย และขมิ้น กระชายสามารถต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้านอาการหวัด เเก้วิงเวียนศรีษะ ลดไขมันในเลือด เพิ่มสมรรถนะทางเพศชาย ต่อต้านเจริญเติบโตของแบคทีเรียในสำไส้  นอกจากผู้บริโภคจะได้รับประทานปลาส้มที่แสนอร่อยแล้ว ยังได้รับสมุนไพรที่มีประโยชน์ไปอีกด้วย

 

ผู้เขียนบทความ นางสาวจินตพร สุนประโคน ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร SC-07  ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู