กราบสวัสดีทุกท่านนะครับ กระผม นายพงษ์พัฒน์ จีวัฒนา บัณฑิตจบใหม่

วันนี้กระผมพร้อมทีมงาน และอาจารย์ประจำโครงการตำบลเสม็ด ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ในการวิเคราะห์ Swot Analysis   ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ของตำบลเสม็ดทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ได้ประชาคมร่วมกันและระดมสมองทำSWOT พร้อมๆกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการที่อยากจะพัฒนาชุมชนร่วมกัน

โดยทำการโหวตเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาหรือส่งเสริมมากที่สุด ปรากฎว่าผลโหวดที่มีคะเเนนเสียงมากที่สุดคือ “ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม”

 

ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เป็นการแปรรูปอาหารจากปลาชนิดหนึ่งของคนอีสาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารจากปลา เมื่อปลาที่หามาได้มีจำนวนมากก็ต้องหาวิธีการแปรรูป เพื่อจะได้เก็บไว้กินนานๆ โดยเอาปลามาหมักกับเกลือ กระเทียม และข้าวสวย  จนมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเอง ซึ่งการทำปลาส้มของคนในตำบลเสม็ดเป็นการรวมกลุ่มกัน เพื่อประกอบอาชีพ และเสริมรายได้ให้กับครอบครัว หากกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมในจุดที่บกพร่อง จะสามารถพัฒนาปลาส้ม

กลายเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่สร้างรายได้ จนได้รับการพัฒนาเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ชุมชน ได้เป็นอย่างดี

ลิงค์วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู