งานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
        งานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์  ในช่วงเดือนเมษายน เป็นการจัดงานเป็นประจำทุกปี ณ ภูเขาไฟกระโดง
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ภูเขาไฟกระโดงถือเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมาแล้วหลายพันปี
และเป็น 1 ใน 6 ลูกของภูเขาไฟใน จ.บุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่มีสภาพปากปล่องสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการบูรณะปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแต่ละปีจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางขึ้นไปกราบไหว้ขอพร
พระสุภัทรบพิตร และชมปากปล่องภูเขาไฟเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน  4 เผ่า
              การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
                                                                        
                 การอัญเชิญผ้าอังสะพระสุภัทรบพิตรขึ้นภูเขาไฟกระโดง โดยขึ้นทางบันได้นาคราช 297ขั้น
ผ่านรอยพระพุทธบาทจำลอง จนถึงองค์พระสุภัทรบพิตร บนยอดภูเขาไฟกระโดง
                                                                 
                   กิจกรรมสรงน้ำพระสงฆ์ 99 รูป สวดเสริมมงคลรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานที่เขากระโดงตำบลเสม็ดอำเภอเมือง
ประชาชนจะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองและพระสุภัทรบพิตร ตลอดจนเที่ยวงานกันอย่างคับคั่ง
                                         
https://youtu.be/etrPd_mYs1g
ผู้เขียนบทความ
นาย วัชรินทร์ อินอักษร  บัณฑิตจบใหม่ sc-07 คณะวิทยาศาสตร์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู