โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า นาย วัชรินทร์ อินอักษร  พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนร่วมกันทำจิตอาสา ทำความดี จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน(วัดป่าเรไร)และศาสนสถาน(เขากระโดง)

กิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาชุมชนวัดป่าเรไร

                 

กิจกรรมทำความสะอาดพัฒนาชุมชนบนเขากระโดง

 

 

จิตอาสาหรือจิสาธาราณะ คือ จิตสำนึกเพื่อส่วนรวมสิ่งที่ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง จิตของบุคคลที่รู้จักการเสียสละ ให้ความร่วมมือร่วมใจทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และสังคม

ผุ้เขียนบทความ

นาย วัชรินทร์  อินอักษร ประเภท บัณฑิตจบใหม่

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู