โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์ประจำโครงการวิทยากรพร้อมผู้จากงานทุกคนได้ลงพื้นที่ ณ ศาลาทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำการให้คำแนะนำการทำปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถนำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา

การทำปุ๋ยแห้ง

ส่วนผสม 

1.ใบไม้แห้ง      2.มูลสัตว์/ปุ๋ยคอก    3.รำ/แกรบ    4.น้ำธรรมชาติ

วิธีทำ

1.คลุกเคล้าอินทรีย์วัตถุกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก  2.เทรำ/แกรบลงไปพร้อมคลุกเคล้าพร้อมกับน้ำธรรมชาติให้พอหมาดๆ                       3.ทิ้งไว้ประมาณ 3สัปดาห์  4.นำไปใช้

ลิงค์ VDO

ผู้เขียนรายงาน

นาย.วัชรินทร์ อินอักษร SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู