ตักบาตรเทโวสร้างบุญ จิตอาสานำชุมชนสุขใจ

การตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทยก็จะมีการจดพิธีการตักบาตรเทโว

โดยวันที่ 22 ต.ค.64 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พระภิกษุสงฆ์ 99 รูป ที่เดินลงมาจากยอดภูเขาไฟกระโดง ตามบันไดนาค จำนวน 297 ขั้น เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มายืนรอใส่บาตร อยู่บริเวณสองข้างทางบริเวณลานด้านหน้าวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ตามพุทธประวัติ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า อาจารย์ ผู้ร่วมโครงการและจิตอาสาพัฒนาชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดที่วัดป่าเรไร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแต่ละคนร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างขยันขันแข็ง

โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน บ้างปัดกวาดเช็ดถูกุฎิเจ้าอาวาส บ้างทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะบริเวณวัด และตัดตกแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม และทางโครงการได้มอบเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวของจิตอาสาแต่ละคนด้วย

ผู้เขียนบทความ นายวิทยา เอียนรัมย์ ประเภท ประชาชน  SC-07

คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู