น้ำหมักชีวภาพ ปลอดภัย ทางเลือกใหม่ของครัวเรือน

อาชีพหลักของคนไทย คือเกษตรกร  ซึ่งผลผลิตที่จะออกมาสวยงามหรือได้ผลิตที่มากและได้คุณภาพ คือการมีปุ๋ยที่ดีในการบำรุง ซึ่งปุ๋ยนั้นเป็นปุ๋ยเคมีถึงจะได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ย่อมต้องมีสารพิษเจือปน ตกค้าง กับผลผลิต และมีต้นทุนสูงในการซื้อปุ๋ยเคมี

กลุ่มข้าพเจ้าจึงเกิดแนวคิดในการทำน้ำหมักชีวภาพขึ้น เพื่อช่วยในการลดต้นทุนในการทำไร่ ทำนาของคนในชุมชนโดยน้ำหมักชีวภาพนั้นสามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย หาเองได้ในชุมชน นั่นคือหน่อกล้วยนั่นเอง

วัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วย หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วย

1.หน่อกล้วย สูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม

2.กากน้ำตาล 1 ลิตร

3.น้ำฝนหรือน้ำประปาที่ไม่มีคลอรีน 1 ลิตร

4.BM 3 ฝา

5.ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

 

วิธีการทำง่ายๆ

1.สับหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นละเอียด

2.เติมน้ำฝนหรือน้ำประปาที่เตรียมไว้ และเติม BM ลงไปในถังทั้ง 3 ฝา พร้อมทั้งคนให้เข้ากันประมาณ 15 นาที

3.ใส่หน่อกล้วยที่เตรียมไว้ลงไปในถัง คนให้เข้ากัน ปิดฝาทิ้งไว้ในร่ม 10 วัน

4.เมื่อต้องการใช้น้ำหมักให้นำผ้ากรองเอาเฉพาะน้ำไปรดผัก รดใบข้าว ส่วนกากหน่อกล้วย สามารถนำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้

การทำปุ๋ยหมักชีวภาพหน่อกล้วย เป็นทางเลือกใหม่ของคนในชุมชน เพราะหน่อกล้วยนั้นมีสรรพคุณในการกำจัดศัตรูพืช รักษาโรคจากเชื้อรา และแบคทีเรีย มีประโยชน์และคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้างในดินและไม่ทำให้ดินแห้งกร้านอีกด้วย ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่เราสามารถทำเองได้ ลดต้นทุนในการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ผู้เขียนบทความ นายวิทยา เอียนรัมย์ ประเภท ประชาชนSC-07

คณะวิทยาศาสตร์ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู