1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

                   สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสริดา เกษนอก ผู้จ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ  นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ไปรายงานตัวที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ณ กรมพัฒนาที่ชุมชนประจำจังหวัดบุรีรัมย์และปฐมนิเทศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เดินทางเข้าไปรายงานตัวที่ว่าการอำเภอเมืองสตึก และลงพื้นที่ไปดูงานที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล กับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ เป็นโครงการตัวอย่าง และคีย์ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมประชุมผู้นำ อช. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก และคีย์ข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ 9 ลงโปรแกรม Excel

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รับและออกเลขทะเบียนหนังสือส่งเข้าระบบและกำกับหนังสือราชการ ช่วงบ่ายลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือคนที่ขาดแคลน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เช่น พวกข้าวสาร พัดลม เมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  รับและออกเลขทะเบียนหนังสือส่งเข้าระบบและกำกับหนังสือราชการ และคอยรับเรื่องคนที่เข้ามาติดต่อที่กรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เตรียมเอกสารสำหรับการประชุมและจัดเตรียมห้องประชุม รับและออกเลขทะเบียนหนังสือส่งเข้าระบบและกำกับหนังสือราชการ เข้าร่วมการประชุม และเก็บภาพการบรรยากาศการประชุมทั้งช่วงเช้า-บ่าย คีย์ข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ 9 ลงโปรแกรม Excel

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รับและออกเลขทะเบียนหนังสือส่งเข้าระบบและกำกับหนังสือราชการ คีย์ข้อมูลแบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ) หมู่ 4 ลงโปรแกรม Excelช่วยงานเอกสารอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งเอกสารเรียนเชิญให้กับแต่ละฝ่ายเรื่องการมอบเมล็ดพันธุ์

วันที่ 11 กับ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รับและออกเลขทะเบียนหนังสือส่งเข้าระบบและกำกับหนังสือราชการ  และช่วยงานเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกได้ 2 สัปดาห์ ดิฉันได้ค่อยๆเรียนรู้งานในหลายอย่าง จากพี่ ๆ ในสำนักงาน ที่ค่อยให้คำปรึกษาเรื่องงานเป็นอย่างดี

Tags: , , , ,

อื่นๆ

เมนู