1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก
  4. SC08-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและชุมชน บ้านวังกรูด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SC08-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและชุมชน บ้านวังกรูด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สวนแห่งความรื่นรมย์

จุฑามาศ ฉิมมาทิ

                สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  เป็นสวนสาธารณะใช้เป็นที่พักผ่อน สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายหลายหลายชนิด  มีลานเอนกประสงค์สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะในช่วงเย็นจะมีชมรมแอโรบิค มาออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้นา นา ชนิด ทำให้เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ทางธรรมชาติได้ด้วย นอกจากความสวยงาม ความร่มรื่นแล้ว ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสูงใหญ่ ปางลีลาองค์หนึ่งนามว่า  พระพุทธปฏิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฏร์นิมิตมุนินทร์ ให้พี่น้องประชาชนได้เคารพสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว     

                  สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งอยู่ถนนสตึกสำราญ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก  พื้นที่โดยประมาณ กว้าง 50 เมตร  ยาว  600 เมตร ตามแนวแม่น้ำมูล โดยพ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสตึก ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้าง และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสตึก ให้คณะครู  นักการภารโรงร่วมกับพนักงานเทศบาลในการออกแบบและจัดสร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช 2542  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งปีพระองค์เจริญพระชนมายุ 72 พรรษา พุทธศักราช 2542  โดยนายชาติสง่า  โมฬีชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิด  นายทวีศักดิ์   คิดบรรจง  นายอำเภอสตึกเป็นผู้อำนวยการจัดงาน เฉลิมฉลอง

                อัตลักษณ์ที่สำคัญของชุมชนนอกจาก สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา แล้วยังมี ศาลเจ้าพ่อวังกรูด ที่ชาวอำเภอสตึกให้ความเคารพนับถือและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวตำบลสตึกและตำบลใกล้เคียง มีการสักการะเจ้าพ่อวังกรูด อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านวังกรูด จะเป็นข้าราชการ  รวมถึงข้าราชการที่เกษียณไปแล้ว ที่เข้ามาพักชั่วคราว ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ หมู่ 13 แต่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อเพื่อวางแผนการพัฒนา การนำไปวิเคราะห์ ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป


 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู