อาชีพที่ไม่ควรลืม ณ บ้านยางน้ำใส

สุกัญญา  เชิงหอม

          การทอเสื่อกกเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น โดยนำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วนำมาสานทอต่อกันเป็นผืน เพื่อใช้ปูรองนั่ง นอน หรือทำในกิจกรรมต่างๆ และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ทำจากใบตาล เพื่อนำมาประดับเพื่อความสวยงาม

          บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาชีพที่รองจากการทำนา คือ การทอเสื่อและทำดอกไม้ประดิษฐ์ ที่เป็นอาชีพที่ไม่ควรลืม โดยเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้ทั่วไปในบ้านเรือน วัสดุในการทอเสื่อ คือต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของชาวบ้านได้นำต้นกกมาแปรสภาพ แล้วนำมาสานทอต่อกัน โดยได้สอบถามราคาผืนละ 200 บาท ซึ่งเป็นอาชีพที่นำรายได้สู่ครัวเรือน ส่วนดอกไม้ประดิษฐ์ ได้นำใบตาล มาตากแห้ง แล้วนำมาย้อมสี มีการตัดแต่งใบตาลตามรูปแบบดอกไม้ที่จะประดิษฐ์ มาทำดอกไม้ประดิษฐ์ ที่มีความสวยงาม และเป็นอาชีพ ดอกไม้ประดิษฐ์ได้ทำและขายในราคาดอกละ 2 บาท ให้กับร้านค้าในชุมชน

          ทั้งนี้ อาชีพทั้งการทอเสื่อและทำดอกไม้ประดิษฐ์ไม่ควรลืม เพราะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา และเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม่มากก็น้อย หวังว่าคนรุ่นใหม่จะสืบสานงานอาชีพนี้ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

SC08 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนกวีรัตน์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

 

 

 

อื่นๆ

เมนู