จุฑามาศ ฉิมมาทิ

….เต่ามังกรประตูสวรรค์….

      ศาลเจ้าพ่อวังกรูด เป็นศาลเจ้าพ่อที่ชาวอำเภอสตึกให้ความเคารพนับถือและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวอำเภอสตึกและอำเภอใกล้เคียง ตั้งอยู่บนถนน สตึกสำราญ เขตเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านสตึกริมฝั่งแม่น้ำมูล

     ศาลเจ้าพ่อวังกรูด เป็นศาลเจ้า ที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้มาอาศัยอยู่ในอำเภอสตึกได้ร่วมใจกันก่อสร้างขึ้น เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ยกองค์เจ้าพ่อวังกรูด ขึ้นสูง หลังจากที่ชาวอำเภอสตึกและอำเภอใกล้เคียงรวมถึงประชาชนจากทั่วสารทิศที่ได้มากราบไหว้ สักการะบูชามากขึ้นตามเทศกาล ทำให้พื้นที่ศาลบริเวณดังกล่าวคับแคบ ไม่สามารถรองรับและอำนวยความสะดวก จึงจัดสร้างศาลเจ้าพ่อวังกรูดใหม่เพื่อให้ใหญ่โตสวยงาม ทันสมัย ให้สมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้ถือฤกษ์เอาวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549 วางศิลาฤกษ์ดำเนินการก่อสร้างสำหรับงานฉลองเจ้าพ่อวังกรูดนั้นได้กระทำติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 90 ปี ระหว่างต้นเดือนเมษายนของทุกปี

     อัตลักษณ์ที่สำคัญของชุมชนนอกจาก ศาลเจ้าพ่อวังกรูด แล้ว ยังมี พระพุทธปฏิมาสันตยาภิรมณ์สตึกอุดมนิมิตราษฎร์มุนินทร์ ที่ชาวอำเภอสตึกให้ความเคารพนับถือและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนชาวอำเภอสตึกและอำเภอใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ หมู่ 13 บ้านวังกรูด  ไม่ตรงกับประชาชนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 100% แต่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อเพื่อวางแผนการพัฒนา การนำไปวิเคราะห์ ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

SC08 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนกวีรัตน์ ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู