ดอกไม้ประดิษฐ์ วัสดุที่น่าจดจำ

 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาลเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนมากในชุมชน ที่นำมาประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงามและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป็นอย่างมาก

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล โดยนำเอาใบตาลซึ่งเป็นส่วนหนืงของต้นตาลที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มาเป็นวัสดุส่วนสำคัญในการประดิษฐ์ดอกไม้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นำใบตาลมาทำความสะอาด แล้วตากแดดให้แห้ง
  2. ย้อมสีจากธรรมชาติให้กับใบตาล เพื่อความสวยงาม
  3. พับใบตาลให้เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น ดอกไม้
  4. นำไปเสียบกับก้านมะพร้าวทากาวใช้ด้ายมัดให้แน่น
  5. จัดรูปทรงให้สวยงามตามต้องการ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาลสามารถนำไปประกอบตกแต่งบ้าน สถานที่ทำงาน มอบให้เป็นของชำร่วย ของขวัญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในโอกาสต่างๆได้ ทั้งนี้ดอกไม้ประดิษฐ์สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชนบ้านยางน้ำใสเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู