“แซ่บๆ นัวๆ ครัวแม่พบพร”

       “ตำบลสตึก” อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลสตึกได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลสตึก ตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลสตึก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,250 ไร่ มีศาสนสถาน วัด 5 แห่ง คริสจักร 1 แห่ง สถานที่สำคัญ คือ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธปฎิมาสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎร์นิมิตมุนินทร์ หรือพระเจ้าใหญ่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ ศาลเจ้าพ่อวังกรูด ตั้งอยู่ติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ไปด้านทิศตะวันตก

        จากการพบปะชาวบ้าน ในตำบลสตึก ทำให้ทราบถึงด้านความเป็นอยู่ ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร  และผลิตภัณฑ์ ของตำบลสตึก โดยด้านความเป็นอยู่นั้นชาวบ้านตำบลสตึกใช้ชีวิตเรียบง่าย ด้านอาชีพมีทั้งค้าขาย และข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน ด้านเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ ทำไร่ ทำนา  ด้านผลิตภัณฑ์ ที่พบเจอบ่อยของตำบลสตึก ได้แก่ ผ้าไหม ปลาจ่อม ปลาร้าทรงเครื่อง และได้ทำการวิเคราะห์ SWOT ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อหา จุดแข็งและโอกาสในการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

         จากการสรุปข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่อง แม่พบพร เป็นของขึ้นชื่อของตำบลสตึก และชาวบ้านในตำบลใกล้เคียงต่างรู้จักกันดี ผลิตภัณฑ์ปลาร้าทรงเครื่อง แม่พบพร นอกจากจะมีปลาร้าทรงเครื่อง ที่ขึ้นชื่อแล้วก็ยังมี ปลาจ่อม ข้าวหมาก หมูแดดเดียว และเนื้อแดดเดียว ราคาเริ่มต้นเพียง 5 บาท ทางผู้จ้างงานเล่งเห็นถึง โอกาสที่จะเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสตึก

**คลิปวิดีโอประจำเดือนเมษายน**

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู