เกษตรตำรวจ

จุฑามาศ ฉิมมาทิ

             บ้านวังกรูด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรประมาณ 75 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้ฉลี่ยอยู่ที่ระดับปานกลาง ประกอบอาชีพ ข้าราชการ เป็นหลัก พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้าน จึงมีแต่สถานที่ราชการ ได้แก่ สถานีตํารวจภูธรสตึก ที่ว่าการอำเภอสตึก ไปรษณีย์สตึกและ แฟลตตำรวจ รวมไปถึง บ้านพักข้าราชการเกษียณ

           สวนเกษตรสถานีตำรวจภูธรสตึก  เป็นสวนเกษตร ตามแนวคิดของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสวนอยู่บริเวณหลังสถานีตำรวจภูธรสตึก ใกล้กับบ้านพักราชการ ภายในสวนได้ปลูก พืชผักสวนครัว ที่เอาไว้ใช้ในการประกอบอาหาร มีการปลูกผลไม้เอาไว้เพื่อรับประทานอย่าง มะขาม มะม่วง และมะยม รวมไปถึงยังมีการเลี้ยง ไก่ ห่าน หมู และปลา

           จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมาย ในเดือนพฤษภาคม และวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการที่เทศบาลสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัยม์ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาโควิดระบาดอย่างหนัก ระลอกที่ 3 ทำให้การจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างยากลำบาก ทั้งนี้ตัวแทนของผู้จ้างงาน ได้ทำเรื่องยื่นเอกสารขอจัดกิจกรรมอบรมโดยมีการ จำกัดผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมไม่เกิน 30 คน ร่วมถึงมีการเว้นระยะห่างทางสังคม

วิดีโอประจำตำบล

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู