ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ของชุมชนชาวสตึก

นางสาวสุกัญญา  เชิงหอม

                   เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดหนักระลอก 3 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้ออาการปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทีมงานตำบลได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID WEEK ให้กับชาวตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายสู่ผู้คนได้ จากการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 มีดังนี้

  1. ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเสมอ
  2. ควรทานอาหารที่สุก
  3. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกฮอล์
  4. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
  5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในในสถานที่แออัด และมลภาวะที่เป็นพิษ
  6. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง
  7. ไม่นำมือมาสัมผัส ตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น
  8. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

คณะผู้จ้างงานได้มีโอกาส แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกฮอล์และร่วมกันทำจิตอาสาให้กับโรงเรียนทศพรวิทยาและตลาดสดในตำบลสตึก เพื่อป้องกันป้องกันโรคโควิด-19 ขอขอบคุณชาวตำบลสตึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู