“โควิดซา จังมาพ้อกัน”

       เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาด COVID19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีแดง ที่มีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับมายังบ้านของตัวเองได้ ด้วยการคุมเข้มตามมาตราการของจังหวัดต่าง ๆ

      จากสถานการณ์ในปัจจุบัน บุรีรัมย์พบผู้ป่วย COVID 19 สะสมรวม 200 ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการคุมเข้มการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาด COVID 19 ระลอกที่ 3 โดยสั่งปิดสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกัน มีการงดกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการเร่งพ่นยาเชื้อ ณ จุดต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง รวมถึงจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต  ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่คุมเข้มบุคคลที่เดินทางข้ามจังหวัด อสม.ประจำหมู่บ้านได้ทำการวัดไข้ รวมไปถึงกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน ตามมาตราการของจังหวัด

      จากการระบาดของ COVID 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้จ้างงาน ทางผู้จ้างงานได้ทำการประชุมและวางแผน เพื่อที่จะลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อ รวมถึงการแจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสตึก และได้มีการทำความสะอาดพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น โรงเรียน วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไว้ในเดือนนี้

**วิดีโอประจำกลุ่ม**

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู