ร่วมกาย ร่วมใจ ป้องกันโรคโควิด-19

สุกัญญา  เชิงหอม

          เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยของเรานั้น รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แค่ก้าวออกจากบ้านก็มีความเสี่ยง เพราะเหตุนี้เราจึงมีการอบรมในกิจกรรม Covid week ให้แก่ประชาชนในตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคร้ายนี้

การอบรมเนื้อหาสอดคล้องไปที่การออกกำลังกาย การทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ การให้ความรู้ในเรื่องโรคโควิด-19 และมีการสอนทำแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยการป้องตนเองจากโรคร้ายนี้ มีดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
  2. ควรทานอาหารปรุงสุกแล้วเท่านั้น
  3. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และใช้เจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
  4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และงดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
  5. หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
  6. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
  7. หมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากสังสัยว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการโควิด-19 ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

โรคโควิด-19 นั้น เป็นโรคที่ร้ายแรง ไม่มีใครคาดคิดและพร้อมตั้งรับมาก่อน แต่เราต้องเผชิญกับโรคร้ายนี้ไปให้ได้ มาร่วมกาย ร่วมใจ ป้องกันโควิดไปด้วยกัน เพื่อหาหนทางในการแก้ไขวิกฤตนี้ไปให้ได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู