หลังจากที่ทั่วโลกต้องประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงต้นปี ดูเหมือนคำว่า New Normal จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จนไม่ว่าจะประเทศไหนก็นำมาใช้ ด้วยคำที่เรียกว่า ‘ชีวิตวิถีใหม่’ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของโรคระบาด ทำให้หลายประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

เชื้อไวรัสโควิด-19 ตัวนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ ทั้งยังมีพาหะที่เดินทางได้ไว จนแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วใน 200 กว่าประเทศทั่วโลก หลายประเทศจึงออกมาตราการเพื่อหยุดยั้งเชื้อ  ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งประเทศไทยก็ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อให้คนไทย ป้องกันตนเอง และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต และเฝ้าระวังตนเองให้มากขึ้น

แต่นอกจากจะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองแล้ว การสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสังคมและชุมชน ก็มีส่วนทำให้คนไทย สามารถรับมือกับภาวะวิกฤต อย่างโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู