STAY SAFE TOGETHER

เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดจากแคมป์คนงานหลักสี่ และในการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิดสายพันธุ์เดลต้าจึงทำให้เป็นที่จับตามองและเป็นที่เฝ้าระวังในระดับสูง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอีก 2-3 เดือนอาจมีแนวโน้มของยอดผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้มากกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่มีมากที่สุดในไทย ณ ขณะนี้ จากข้อมูลที่กล่าวไปจะเห็นว่าการรับวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้ในเวลานี้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรมีการปป้องกันตนเองเบื้องตนในแต่ละวัน

อาการโควิดที่พบส่วนใหญ่ คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ คล้ายกับไข้หวัดทั่วไป ซึ่งหากภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงพอจะสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัส และรักษาตัวให้หายได้เอง ทว่าความอันตรายของโรค COVID-19 อยู่ตรงที่เชื้อไวรัสนี้มีโอกาสลงปอดได้ง่าย โดยเฉพาะสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ นอกจากจะติดต่อง่ายกว่าเดิมแล้ว กลับพบคนหนุ่มสาวมีอาการปอดอักเสบมากขึ้นด้วยทั้งที่บางคนไม่มีอาการป่วยใด ๆ เลย แต่เมื่อเอกซเรย์ปอดกลับเจอฝ้าที่แสดงถึงภาวะปอดอักเสบ ทำให้รักษาได้ล่าช้าและอาจเป็นอันตรายได้

ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID 19 ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก โดยทีมตำบลได้มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันเช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้คนในชุมชน โดยการปฎิบัติช่วงสถานการณ์โควิดต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น  จากกิจกรรมนั้นเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้น ดังนั้นเมื่อมีไข้ไม่สบายให้คอยสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอื่น ๆ ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์ทันที

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู