หากพูดถึงของดีประจำตำบลสตึก นอกจากประเพณีแข่งเรือยาวประจำปีแล้ว คงไม่พลาดที่จะนึกถึงผ้าไหมทอมือของชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่สมศักดิ์ ชุมสิทธิ์ ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่อำนวยความสะดวกในการพาลงสำรวจชุมชน ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างดี

ชุมชนบ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ 12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอำเภอสตึกเพียงไม่กี่กิโลเมตร อาชีพหลักของคนในชุมชนคือทำการเกษตร ว่างจากการทำการเกษตรก็จะเลี้ยงไหมและทอผ้า ชาวบ้านมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานจนถึงปัจจุบัน

ในสมัยก่อนการทอผ้าไหมเป็นการทอสำหรับใช้เองในครัวเรือน นิยมสวมใส่เมื่อมีงานสำคัญ เช่นงานแต่งงาน งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานประเพณีในชุมชน ชาวบ้านที่นี่จะทำการทอผ้าไหมที่บ้านของแต่ละคน ผ้าไหมมีความหลากหลายทั้งรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน

ปัจจุบันมีการนำผ้าไหมมาแปรรูปให้มีความน่าสนใจทันต่อยุคสมัยและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมมากขึ้น เช่น นำมาตัดเย็บเป็นกระโปรง ชุดเดรส และกระเป๋าเป็นต้น นอกจากชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าไหมไว้ใช้เองแล้ว มีการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน รวมทั้งเป็นของฝากลูกหลานตามโอกาสและช่วงเทศกาลต่างๆ

การทอผ้าไหมเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ และรักษาให้คงอยู่คู่สังคมไทย

อื่นๆ

เมนู