เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบัน  ผลของการระบาดระลอกที่ 3 ทำให้ยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งคือ การทำสถิติใหม่หรือ “นิวไฮ” ของยอดผู้เสียชีวิต ประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตขาดแคลนเตียงแนวโน้มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจที่เพิ่มขึ้นทำให้แพทย์หลายคนแสดงความกังวลถึงศักยภาพและจำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักในเขตพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันคือสายพันธุ์เดลตา

          เดลตา เป็นเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในระยะหลังนี้ เพราะพบว่าเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขมากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ

ประการแรก เดลตามีอัตราแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์อัลฟา ราว 60% แม้ว่าอัลฟามีอัตราแพร่เชื้อสูงกว่าเชื้อโรคโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แล้วถึง 50%

          องค์การอนามัยโลก ‘WHO’ เปิดเผยว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่พบครั้งแรกในอินเดียได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ แล้วกว่า 80 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) โดยพบว่าเชื้อไวรัส สายพันธุ์เดลต้า ยังคงมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ในสหรัฐตรวจพบไวรัส สายพันธุ์เดลต้า เป็นจำนวน 10% ของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั้งหมด

          ถึงแม้เชื้อโควิดจะมีหลายสายพันธุ์ แต่โดยมากแล้วอาการที่แสดงออกมามักใกล้เคียงกัน สำหรับโควิดสายพันธุ์เดลต้านั้นจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา ได้แก่ 

  • ปวดศีรษะ
  • เจ็บคอ
  • มีน้ำมูกไหล
  • ไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรส

          ด้วยอาการที่กล่าวมานั้นเป็นอาการที่อาจสังเกตได้ยาก หรืออาจทำให้ผู้ป่วยคิดไปเองว่าตนเองไม่ได้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า ดังนั้นเมื่อมีไข้ไม่สบายให้คอยสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอื่น ๆ ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์ทันที

              ในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID 19 ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสตึก โดยทีมตำบลได้มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และจัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันเช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้คนในชุมชน โดยการปฎิบัติช่วงสถานการณ์โควิดต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น  จากกิจกรรมนั้นเป็นการป้องกันตนเองเบื้องต้น ดังนั้นเมื่อมีไข้ไม่สบายให้คอยสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการอื่น ๆ ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์ทันที

    

 

อื่นๆ

เมนู