เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรค covid 19 ในประเทศไทย เราควรใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัย เเละอยู่ร่วมกันได้ในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น

1.การเว้นระยะห่าง

2.การสวมหน้ากากอนามัย

3.การทำความสะอาดร่างกายตนเอง เเละ บ้านพักอาศัย เเหล่งชุมชน

4.คอยสอดส่องดูเเล เเละให้ความรู้ เเละ เเนวทางปฎิบัติอย่างถูกต้อง

เราควรให้ความร่วมมือ เเละปฎิบัติตาม เเละคอยสอดส่องดูเเล ให้ความรู้อย่างถูกวิธี เเละ สอนในการทำเจลล้างมือ การทำสบู่ เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู