เนื่องจาก สถาณการ covid 19 ในปัจจุบันนี้ เราควรต้องใส่ใจให้การใช้ชีวิตของตนเอง เเละ คนในครอบครัว รวมถึงชุมชนของเราด้วย เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ ณ เวลานี้ ยอดผู้ติดเชื้อ เเละ ผู้เสียชีวิต เพิ่มมากขึ้น เราควรร่วมมือกัน เเละ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่นคอยสอดส่องดูเเลในชุมชนว่า ใครมาจากพื้นที่เสี่ยงบ้าง เเละ สวมเเมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง กินร้อนช้อนกลาง งดการจับกลุ่ม รวมตัว และงดการเดินทางข้ามจังหวัด รวมถึงการ รณรงค์ให้คนไปฉีดวัคซีน เพื่อลดการติดเชื้อที่มากขึ้น 

หากเราไม่ให้ร่วมมือต่อสังคม เราก็อาจจะไม่ปลอดภัยจากโรค covid 19 นี้ได้ รวมถึงคนในครอบครัวด้วย เราถึงต้องมีความระมัดระวัง ในการใช้ชีวิต เเละคอยติดตามข่าวสาร เเละปฎิบัติตาม มาตรการของรัฐ อย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน เเละให้ความรู้ เเนะนำ คนในครอบครัว เเละชุมชนของเราด้วย

เราจะสู้ไปด้วยกัน สู้ๆ

อื่นๆ

เมนู