สถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึกเป็นเขตพื้นที่ที่มียอดผู้ติดเชื่อสะสมสูงเป็นอันดับที่ 2 รองลงมาจากอำเภอกระสัง และในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางอำเภอสตึกได้มีการร่วมกันจัดทำโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 และจัดทำพื้นที่กักตัว ผู้จ้างงานโครงการ U2T จึงได้อาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่โรงพยาบาลสนาม และพื้นที่กักตัว นอกจากนี้ยังได้ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลสตึก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่กักตัวสำหรับเดือนสิงหาคม 2564

 

ภาพ บรรยากาศการจัดสถานที่โรงพยาบาลสนาม และพื้นที่กักตัวในเขตพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2564

 

ภาพ เจ้าหน้าที่หน้าด้าน การดูแลความสะอาด และการจัดทำตามมาตราการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

ภาพ ผู้จ้างงานโครงการ U2T ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น

อื่นๆ

เมนู