สวัสดีคะ ข้าพเจ้า น.ส จิราพร คิวรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ประเภท ประชาชน ของกลุ่มsc08 ตำบลสตึก ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน เก็บข้อมูล SROI ข้อ11.การเก็บข้อมูล ทำเเบบสอบถามสำหรับประเมินผลตอบเเทน ทางเศรษฐกิจเเละสังคมโครงการในพื้นที่ ตำบล สตึก รวมถึงการพบปะเเละดูงาน ของชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เริ่มจากการเข้าพบปะกับกลุ่มชาวบ้าน อาทิเช่นกลุ่ม ทอผ้า เเละ กลุ่มทำเครื่องจักสาน เเละ ร้านค้าเอกชน

ซึ่งการได้เข้าไปทำเเบบสอบถาม เเละประเมิน จากเอกชนในพื้นที่นั้น ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่า สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาจำหน่ายได้ เเละ ความต้องการข้องร้านค้าเอกชนนั้น คือต้องการ ให้โปรโมทเเละทำการตลาด ให้เป็นที่รู้จักสินค้ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันร้านค้าได้ มีช่องทางในการขาย เพียง2ช่องทาง คือการขาย ออนไลน์ เเละขายทางหน้าร้าน เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดี
เเละในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 กลุ่มsc08 ตำบลสตึก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นใน วัดป่ายางน้ำใส ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจของผู้บปฎิบัติงานในกลุ่มsc08 ตำบลสตึก รวมถึงประชาชนในพื้นที่ รวมถึง อสม เป็นอย่างดี เเละได้มีการเเจกเสื้อเเละของชำร่วย รวมถึงการมอบเเมส ให้กับกลุ่ม อสม เเละผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการ ร่วมกันทำความสะอาด เเละปลูกต้นไม้ ในบริเวรวัด ถึงเเม้จะมีอุปสรรคจากสภาวะอากาศ เเต่ก็สามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เเละจนสำเร็จเเละผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู