จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

นางสาวจุฑามาศ ฉิมมาทิ

       วัดป่ายางน้ำใส ยางน้ำใส หมู่ 7 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แรกเริ่มได้ก่อตั้งเป็นที่พักสงฆ์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 6 ไร่ จากนั้นทางวัด และชาวบ้าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 15 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา รวมพื้นที่วัดทั้งสิ้น 21 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา 

       วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทางผู้จ้างงานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้กิจกรรม“กิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” โดยมีผู้จ้างงาน ชาวบ้านและอสม.ประจำตำบลสตึกลงพื้นที่ ณ วัดป่ายางน้ำใส เวลา 8.00น – 09.00น. ถวายจังหันแด่พระสงฆ์ รับศีลรับพร เวลา 09.00น- 10.00น. ทำความสะอาดบริเวณลานวัด กวาดพื้น ล้างจาน นอกจากนั้นผู้จ้างงานและชาวบ้านยังร่วมมือ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้แก่ทางวัดป่ายางน้ำใส โดยมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

*หมายเหตุ การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิด 19

***ลิงก์​วิ​ดี​โอประจำตำบล***

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู