“ พัฒนาบ้านเกิด พร้อมรักษาวัฒนธรรมในชุมชน ”กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบวร วัด บ้าน โรงเรียน

นายณพัฐรชานน วงศ์สุรินทร์

กระผมนายณพัฐรชานน วงศ์สุรินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ประชาชน ผู้จ้างงานในโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI กลุ่มเป้าหมาย อปท. ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน อปท.มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงการ เช่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อบต./เทศบาลตำบล จำนวน 1 คน

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประสานงานกับท่านผู้ใหญ่วันชัย พวงทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและขอให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านออกไปร่วมกิจที่วัดในวันที่วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดป่ายางน้ำใส หมู่ที่ 7 บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เข้าไปวัดป่ายางน้ำใส พบกับท่านพระครูสังวรศาสนกิจ ท่านพระครูสมแพน เจ้าอาวาสวัดป่ายางน้ำใส เพื่อขออนุญาตให้กลุ่มของ SC08 – ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมภายในวัด ภายในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 – 10.00 น.

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประสานงานกับนายบัว สระมอญ ประธานอาสาสมัคร (อสม.) ประจำหมู่บ้านยางน้ำใส เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดป่ายางน้ำใส หมู่ที่ 7 บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการการป้องกันสถานการณ์โควิด – 19

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา พัฒนาบวร วัด บ้าน โรงเรียน ใน ณ วัดป่ายางน้ำใส หมู่ที่ 7 บ้านยางน้ำใส ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาทำความสะอาดบริเวณภายในบริเวณวัด ศาลา โบสถ์ ถนน ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งได้ถวายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับทางวัด อาทิ หลอดไฟ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ฯลฯ เพื่อให้วัดดูสะอาด เป็นที่พักผ่อนทางจิตใจอย่างสดชื่น และจัดเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับงานบุญมหากฐินซึ่งทางวัดจะได้จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อื่นๆ

เมนู