“สุขที่ได้ให้”กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน

นางสาวณัฐพร ชัยโต

          จิตอาสา เป็นงานที่ทำด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อผลแห่งความดี โดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ ยศ ตำแหน่งใด ๆ โดยถือว่า “ประชาชนจิตอาสา” คือ ผู้ที่เสียสละ มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อทำงานสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

เมื่อวันที่16ตุลาคมทางผู้จ้างงานในโครงการU2Tยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบวรในโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางผู้จ้างงานได้มีการลงพื้นที่ไปยังวัดป่ายางน้ำใส ผู้จ้างงานได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ได้มีการพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบวัด โบสถ์ ศาลา ถนน ได้มีการปลูกต้นไม้ และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ทางวัดป่ายางน้ำใส กิจกรรมนี้ได้สร้างรอยยิ้ม สร้างความสามัคคี สร้างความสุข ความประทับใจให้แก่คนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู