กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่วัดป่ายางน้ำใส

กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม sc08 และชาวบ้านบ้านยางน้ำใส ได้ลงไปพัฒนาและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับทางวัดป่ายางน้ำใส กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรมหลัก ๆ ก่อนจะลงพื้นที่พัฒนาวัด ในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญช่วงเช้ากับชาวบ้านบ้านยางน้ำใส ถวายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับทางวัด เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

กิจกรรมพัฒนาวัดจะแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในวัดกับชาวบ้านจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านยางน้ำใส โดยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ในครัว ส่วนที่ 2 การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดกับชาวบ้านจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านยางน้ำใส โดยเริ่มตั้งแต่ในส่วนพื้นที่บริเวณภายในของวัด อาคารต่าง ๆ ถนน พื้นที่โดยรอบ และถนนหน้าวัด ส่วนที่ 3 การปลูกป่าเพื่อทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณวัดดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

 

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

 

อื่นๆ

เมนู