อบรมเชิงปฏิบัติการการทำพวงกุญแจหมีจากเศษผ้า

อภิรดี ชินศิริพันธุ์

คนส่วนมากมักคิดว่าเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ หรือเสื้อผ้าตัวเก่าบางตัวที่ใส่ไม่ได้แล้ว สุดท้ายก็ต้องทิ้งเป็นขยะ แต่ถ้าเสื้อผ้ามีสภาพดีหน่อยก็อาจจะนำไปบริจาค แต่ก่อนจะนำไปทิ้งหรือนำไปบริจาค  โดยการแปลงสภาพเศษผ้าและเสื้อผ้าตัวเก่าให้กลับกลายมาเป็นของใช้ชิ้นต่าง ๆ ในแต่ละปีมีเศษขยะจำพวกเศษผ้าเหลือทิ้งจากการผลิตในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการตัดเย็บ หรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งเศษผ้าเหลือทิ้งดังกล่าวนานวันก็จะเสื่อมสภาพไม่เกิดประโยชน์และคุณค่า กลายเป็นขยะและเกิดปัญหาโลกร้อน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เกิดแนวคิดนำเศษผ้าเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในด้านผลิตต่างๆ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเศษผ้ามีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่นการทำพวงกุญแจตุ๊กตา กระเป๋า ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและช่วยประหยัดเงินแถมยังสามารถสร้างรายให้เราได้อีกด้วย

เศษผ้าที่เหลือจากการตัดผ้าหลายครั้ง เมื่อนำมารวมกัน ให้มีจำนวนมาก ผ้าแต่ละขนาด แต่ละชิ้น สีสันมีความโดดเด่น แม้กระทั้งผิวสัมผัส ที่แข็งแรงอ่อนนุ่ม เศษผ้าเหล่านี้คงเหลือมาจาก การตัดเย็บเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่จำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับสุภาพสตรี จะมีเศษผ้าเหลือจาการตัดออกไปแล้ว เป็นจำนวนมาก เพราะต้องสวมใส่เสื้อผ้าในแต่ละโอกาส ที่แตกต่างกันเช่น ไปทุกงาน ไม่เกี่ยว ออกงานสำคัญหรือแม้แต่ชุดอยู่บ้านหรือ ชุดนอน ผ้าจะมีสีสันสวยงาม หรือแม้แต่ในการเย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน เศษผ้าดังกล่าวหากถูกทอดทิ้งให้เปล่าประโยชน์ นานวันก็จะเสื่อมสภาพ ไม่เกิดประโยชน์และคุณค่า จะกลายเป็นขยะและเกิดภาวะโลกร้อน จากผิวสัมผัสและสีสันของเศษผ้าชิ้นใหญ่บ้าง เล็กบ้างนี้แหละทำให้กลุ่มผู้ประดิษฐ์เกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นจินตนาการ เกิดการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ เช่นนำเศษผ้าหลาย ๆ สีมาตัดแล้วเย็บต่อกันจนเป็นผื่นผ้า ผืนใหญ่ จากนั้นทดลองทำแบบตัด (Pattern) เป็นตุ๊กตา เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า และอีกมากมาย ที่สามารถเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และยังสามารถเพิ่มมูลค่า ยังเป็นการฝึกสมองให้ได้คิด ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ รู้จักต่อยอดสิ่งของที่เหลือใช้อย่างเศษผ้าให้เป็นดอกไม้สวยงาม ที่สำคัญในแต่ละท้องถิ่นยังสามารถประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเศษวัสดุเหลือใช้ให้เป็นดอกไม้ประจำพื้นที่เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ ก็จะทำให้ชิ้นงานดูไม่ซ้ำแบบใครได้จากการแปรรูป จำหน่ายได้เกิดธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ หรือนำความรู้ออกสู่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน จึงเป็นที่มาของเศษผ้าหรือการแปรรูป สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า เพื่อลดภาวะโลกร้อน

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู