สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวจิราพร คิวรัมย์ เจ้าหน้าปฎิบัติงาน ประเภท ประชาชน กลุ่มsc08 ตำบลสตึก เนื่องจากได้รับมอบหมาย การปฎิบัติงาน โดยการ เก็บข้อมูล cbd ในพื้นที่ตำบลสตึก เเละ ร่วมกันจัดการอบรม ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูล cbd ก็ได้ ข้อมูลในพื้นที่ตำบลสตึก มาได้มากพอสมควร เเละสามมารถผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ดี เเละในวัน ศุกร์ที่12พฤศจิกายน 2564 กลุ่มsc08 ได้มีการจัดการอบรมขึ้นมา ณ มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งมีกลุ่มทอผ้า จากตำบลสตึก เข้ารมอบรมในครั้งนี้ด้วย

การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการ ร่วมกันทำผลิตภัณต์ พวงกุญเเจตุ๊กตาหมี

ดิฉัน จึงได้เรียนรู้ขึ้นตอน เเละ วิทีการเย็บ การตัดผ้า เเละการพับ การประกอบ ให้เป็นรูปร่าง ซึ่งดิฉันมองว่า ถ้าหากเรา มีการรวมกลุ่ม การทำผลิตภัณต์นี้ขึ้นมา อย่างจริงจัง เเละ ต่อเนื่อง เราก็อาจจะสามารถต่อยอด ส่งออก หรือ ขายในพื้นที่จังหวัดของเราได้ เเละ เป็นผลิตภัณต์ ที่ต้นทุนไม่สูง ดูดีมีราคา เเละเป็นสินค้าที่ดี รวมถึง เป็นที่นิยมของคนหมู่มาก เหมาะสำหรับ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถขายได้หลายช่องทาง จัดส่งง่าย น้ำหนักเบา เเละเป็นสินค้าที่ไม่เน่าเสีย

การจัดกิจกรรมของกลุ่มsco8 สตึก ของเราในครั้งนี้ สามารถสำเร็จ ลุล่วงไปได้ โดยการร่วมมือ ร่วมใจของคนในกลุ่มsc08 รวมถึงประชาชนกลุ่มทอผ้า เเละ อาจารย์ผู้ดูเเลควบคุม กลุ่มsco8ต.สตึก จึงทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู