กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ

          นางสาวจุฑามาศ ฉิมมาทิ

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางผู้จ้างงานได้จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ เพื่อต่อยอดจากการทำกระเป๋าเย็บมือจากการอบรมรมครั้งก่อน ภายใต้ “โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก สู่เส้นทางการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-PRODUCTS) ภายใต้แนวคิดส่งเสริมสุขภาวะสร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน” ภายในการอบรมมีการสอนทำตุ๊กตาห้อยกระเป๋าจากเศษผ้าที่เหลือใช้ด้วยการเย็บมือและเย็บด้วยเครื่องจักร เริ่มจากการวาดเพื่อตัดเศษผ้าตามแพทเทิร์นที่วางไว้ จากนั้นทำการเย็บด้วยการด้นถอยหลัง (ขั้นตอนนี้ต้องพยายามทำให้ด้ายชิดกันเพื่อป้องกันนุ่นหลุดออกมา) หลังจากที่เย็บส่วนประกอบต่างๆเสร็จแล้ว ก็จะทำการยัดนุ่นหรือใยสังเคราะห์เข้าไปในส่วนประกอบให้แน่นพอสมควร จากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาเย็บประกอบกัน บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยสีสันและเสียงหัวเราะ อาจมีการทำผิดวิธีบ้างแต่ผู้อบรมก็สู้ไม่ถอยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่น่ารักๆกลับบ้านเป็นที่ระลึก

***วิดีโอประจำตำบล***

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู