พวงกุญแจตุ๊กตาหมีจากเศษผ้า

นางสาวณัฐพร ชัยโต

เมื่อวันที่12พฤศจิกายน 2564 ทางผู้จ้างงานโครงการU2Tยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนคูขาดพัฒนาและบ้านหนองเกาะ ได้จัดอบรม“โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ผ้าทอมือ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก สู่เส้นทางการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-PRODUCTS) ภายใต้แนวคิดส่งเสริมสุขภาวะสร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการอบรมได้มีการสอนทำพวงกุญแจตุ๊กตาหมีจากเศษผ้าที่เหลือใช้ ขั้นตอนการทำพวงกุญแจตุ๊กตาหมีมีดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ในการทำพวงกุญแจตุ๊กตาหมี   

 1.เศษผ้า
2.ผ้ากาว
3.ใยสังเคราะห์
4.ริบบิ้น
5.พวงกุญแจ
6.ด้ายเย็บ
7.ผ้ากำมะหยี่
8.กาว,กรรไกร
9.ลูกตาพลาสติก

ขั้นตอนการวางแบบตัด
1.(ส่วนหัว) วางแบบตัดชิ้นหัวด้านบน 1ชิ้น ชิ้นหัวด้านหน้า 2ชิ้น ชิ้นหัวด้านหลัง2ชิ้น ชิ้นหู4ชิ้น
2.(ส่วนลำตัวและแขน) วางแบบตัดชิ้นลำตัวด้านหน้า 2ชิ้น ชิ้นลำตัวด้านหลัง 2ชิ้น
3.(ส่วนขา) วางแบบตัดชิ้นขา 2ชิ้น ชิ้นอุ้งเท้า 2 ชิ้น
4.ตัดริบบิ้นสำหรับคล้องห่วงใส่พวงกุญแจ 2 เซนติเมตร 1 ชิ้น

ขั้นตอนการเย็บ
ส่วนหัว
1.นำชิ้นจมูกมาเย็บติดกับชิ้นหัวส่วนบน
2.เย็บกลับชิ้นหู แล้วนำชิ้นหูมาเย็บติดกับชิ้นหัวด้านข้างทั้ง 2 ชิ้น แล้วนำมาเย็บต่อกับชิ้นหัวด้านบน
3.เย็บต่อตะเข็บชิ้นหัวด้านหลังโดยเว้นช่องไว้ยัดใยสังเคราะห์ และนำริบบิ้นมาเย็บติดสำหรับคล้องห่วงใส่พวงกุญแจ
4.เย็บต่อชิ้นหัวด้านหน้าและชิ้นหัวด้านหลัง

ส่วนขาและแขน
1.เย็บต่อตะเข็บกลางชิ้นขาและนำมาเย็บต่อกับชิ้นอุ้งเท้า แล้วยัดใยสังเคราะห์
2.เย็บกลับชิ้นแขน และยัดใยสังเคราะห์

ส่วนลำตัว
1.เย็บต่อตะเข็บกลางตัวด้านหน้า แล้วนำมาเย็บต่อกับชิ้นขาทั้ง 2 ข้าง
2.เย็บเกล็ดตรงก้นชิ้นด้านหลังแล้วเย็บต่อตะเข็บกลางตัวด้านหลัง และเว้นช่องสำหรับยัดใยสังเคราะห์
3.เย็บต่อชิ้นลำตัวด้านหน้าและลำตัวด้านหลัง
4.นำชิ้นแขนที่เย็บกลับเรียบร้อยแล้วมาเย็บต่อกับชิ้นลำตัวส่วนคอหมี
5.นำส่วนหัวและส่วนลำตัวมาเย็บต่อกัน และใส่ใยสังเคราะห์
6.สอยปิดช่องเก็บความเรียบร้อย เย็บตึงจุดสำหรับติดลูกตาพลาสติก
7.ติดลูกตาพลาสติก

ประโยชน์จากการทำพวงกุญแจตุ๊กตาหมีจากเศษผ้า
1.ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จากวัสดุเหลือใช้ และนำไปใช้งานได้จริง
2.ช่วยลดขยะ
3.ประหยัดวัตถุดิบ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
4.เป็นอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

อื่นๆ

เมนู