ปัจจุบันนี้เศษผ้าที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จากครัวเรือน สร้างปัญหาให้กับครัวเรือนและชุมชน เป็นปัญหาในการกำจัด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยาวนาน  เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขผลที่ตามมาคือปัญหาโลกร้อน เศษผ้าที่เหลือใช้อย่าปล่อยให้เป็นขยะ นำมา DIY ให้เศษผ้ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง เป็นของใช้น่ารักๆในครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

พวงกุญแจ คือ อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเก็บรวบรวมกุญแจดอกเล็ก ๆ ให้อยู่รวมกันในช่อเดียวเพื่อป้องกันการสูญหายจากการหลงลืมหรือหาไม่เจอ เพื่อสวยงามและความชอบของแต่ละบุคคล เราสามารถออกแบบพวงกุญแจให้กลายเป็นของประดับแฟชั่น อีกทั้งยังเป็นของสะสมได้

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ จากเศษผ้าไหม เพื่อต่อยอดจากการทำกระเป๋าเย็บมือจากการอบรมครั้งก่อน ภายใต้โครงการ “การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอมือเพื่อการส่งเสริมการตลาดแบบเชิงรุก ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างสรรค์และสร้างสุขอย่างยั่งยืน” การทำตุ๊กตาจากเศษผ้าเพื่อเป็นการนำเศษผ้าที่เหลือให้มาทำให้เกิดประโยชน์และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุุมชนได้

อื่นๆ

เมนู