ไอเดียผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เหลือใช้

นางสาวสาวิตรี สีน้ำเงิน

ไอเดียผลิตภัณฑ์จากของรีไซเคิล เป็นการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ และยังช่วยลดการเกิดมลพิษในกระบวนการผลิตก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เทรนด์รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมมาแรงมาก เพราะนอกเหนือจากการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังแล้ว การลดปริมาณขยะพร้อมนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่ผู้คนให้ความสนใจมากเช่นกัน เราถือโอกาสรวบรวมไอเดียรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ในบ้าน และของตกแต่งบ้านเจ๋ง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอรักษ์โลก (Gift Set Love the Earth) โดยการนำวัสดุเหลือใช้ในการผลิตกลับมาใช้เป็นผลิตศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอรักษ์โลก (Gift Set Love the Earth)

เพื่อให้เป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้แก่ นักศึกษา และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ชุมชน ผ่านการรับซื้อผ้าพื้นเมืองจากกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะโดยการลดการทิ้งขยะจากเศษผ้า รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานคหกรรม สู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน .. 2564 โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองเกาะ ชาวบ้านคูขาด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ เพื่อต่อยอดจากการทำกระเป๋าเย็บมือจากการอบรมรมครั้งก่อน ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ มีอาชีพจากการลงทุนที่ต้นทุนน้อย แปรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนในการทำงานเป็นทีมครั้งนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถสร้างรายได้เพื่อดำรงชีพด้วยตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู