เศษผ้ามีชีวิต คือการนำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งหลังจากการตัดเย็บเศษผ้าขนาดต่างๆ จะกลายเป็นขยะทันที หากไม่นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อเรานำเศษผ้ามาออกแบบ ตกแต่ง ใช้เทคนิคการตัดต่อผ้า การปะติดผ้าผสมผสานกับแนวคิดและเทคนิคการออกแบบการตกแต่งได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น กระเป๋า รวมถึงพวงกุญแจด้วย

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ได้มีการลงพื้นที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอมือ จากเศษผ้าต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านได้ต่อยอดจากการใช้เศษผ้าให้มีมูลค่า โดยการทำกระเป๋าเย็บมือ และการทำพวงกุญแจตุ๊กตาจากเศษผ้า เพื่อเป็นการนำเศษผ้าที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุุมชนได้อีกด้วย

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู