ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร มาทำความเข้าใจกันค่ะ
ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ไม่มีส่วนผสมของเคมีปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการนำเอาเศษซากพืชซากสัตว์มาผ่านการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เมื่อเกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์จึงสามารถนำไปใช้ได้

     ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร?
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยธรรมชาติช่วยบำรุง ฟื้นฟู ปรับโครงสร้างดิน เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ทำการพัฒนารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักให้มีความสะดวกและมีคุณภาพเพียงพอที่จะช่วยเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตได้
การเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เหมาะกับพวกการทำเกษตรแบบออแกนิค ที่กำลังได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก ผักที่ได้เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผู้คนในทุกวันนี้ก็ได้ให้ความสนใจถึงแม้ว่าจะมีราคาที่แพงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ แต่มั่นใจได้เลยว่าผักที่เราได้รับประทานเข้าไปก็จะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  ทางทีมงาน U2T SCO8 ได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ “กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือน และการจัดการของเสียเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเพื่อทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพสู่การนำมาใช้ประโยชน์ในชุมชน” โดยจัดอบรมร่วมกับ “โครงการฝึกอบรมลูกเสืออาสาพระราชทานโรงเรียนทศพรวิทยา”ณ โรงเรียนทศพรวิทยา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและประโยชน์ของปุ๋ยหมัก หลังจากนั้นให้ผู้อบรมทดลองผสมปุ๋ย 3 แบบ จะแบ่งเป็น 1.การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง 2.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 3.จุลินทรีย์จาวปลวก

ดังนั้นถ้าเรานำสูตรเหล่านั้นมาผลิตให้ถูกกต้องตามวิธีการเราก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เมื่อนำมาใช้ก็จะเกิดการเห็นผลที่ชัดเจนและยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีจึงทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่งได้มีการทดลองนำปุ๋ยอินทรีย์แต่ละสูตรไปใช้ในแปลงเพราะปลูกของเกษตรกรปรากฎว่าให้ผลผลิตและคุณภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

อื่นๆ

เมนู