สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวจิราพร คิวรัมย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน โครงการ u2t ของกลุ่มsc08 ตำบล สตึก อำเภอสตึก
เนื่องจากได้รับมอบหมาย จัดกิจกรรม อบรมเรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมี ประชนชน ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็ได้สอน ให้ประชาชน ครูนักเรียน ได้รู้จักปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการ ทำปุ๋ยอินทรีย์
ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์มีหลายประเภทที่แบ่งออกตามลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆ วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก
คำว่า “อินทรีย์” หมายถึงสิ่งมีชีวิต ปุ๋ยอินทรีย์ก็เลยมีความหมายตรงตัวว่าเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่การสังเคราะห์ขึ้นมาเองเหมือนกับปุ๋ยเคมี หากเจาะลึกลงไปอีกหน่อย ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ และบรรดาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวช่วย จากก้อนใหญ่กลายเป็นก้อนเล็ก จากก้อนเล็กก็ลดลงมาจนเป็นอณูยิบย่อย เราเรียกสิ่งสุดท้ายนี่ว่า ฮิวมัส ซึ่งมีประโยชน์มากต่อพื้นดินและพืช ซึ่ง สามารถผสมผสานปุ๋ยทั้งสามแบบเข้าด้วยกันกลายเป็นปุ๋ยแบบใหม่ได้ มันคือการสร้างสรรค์จากวัตถุดิบใกล้ตัว หากต้องการใช้ปุ๋ยในปริมาณน้อยก็บ่มหรือหมักในถัง หากต้องการใช้เยอะก็เอาไปหมักกองรวมกันในที่ที่หนึ่งหรือจะขุดเป็นหลุมบ่อเพื่อหมักปุ๋ยโดยเฉพาะเลยก็ได้ ซึ่งถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์นั้น ก็มีมากมายหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนต่ำ สามารถทำขึ้นเองได้ เเละ มีสารอาหาร เเร่ธาตุ มากมาย ที่พืชต้องการ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร เป็นต้น
https://youtu.be/IEqCqbOsk6U

อื่นๆ

เมนู