“ปุ๋ยอินทรีย์สูตรผีบอก แต่ไม่ได้มาหลอกเพราะมีประโยชน์จริง”

                                      นันทิกานต์ จันทร์อินทร์

          ต้นไม้ทุกชนิดต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับต้องการแสงแดดและน้ำ พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ๋ยในไร่นา แปลงผัก สวนสวย พืชผลจึงจะงามดี ปุ๋ยอินทรีย์ เปรียบเสมือนธาตุอาหารที่ในดินให้กลับมาอยู่ในรูปของปุ๋ย ซึ่งรากพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ “ปุ๋ย” กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
        วันอังคาร  ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาคณะผู้จ้างงาน ชาวบ้าน และนักเรียน โรงเรียนทศพรวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ จำนวน 50 คน การทำปุ๋ยหมัและจุลินทรีย์ชาวบ้านสามารถทำใช้เองได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อให้เสียเงิน ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายร้อยสูตร มีการประยุกต์หรือดัดแปลงสูตรตามความรู้ ความสามารถ ของแต่ละคน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์กับพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป เช่น ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอกผล หรือลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชวันนี้จะยกตัวอย่างการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติเพราะเราสามารถหา ใบไม้ เศษพืชผักต่างๆโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากหมักบ่มสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้สลายตัวและผุพังไปบางส่วน ทำให้ได้ปุ๋ยที่มีลักษณะสีคล้ำดำ มีลักษณะเป็นผง ละเอียดเหมาะ สำหรับการปรับปรุงดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช มีส่วนผสม เศษอินทรีย์ ได้แก่ ใบไม้ เศษหญ้า 10 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แกลบดำ 1 ส่วน และน้ำหมักชีวภาพ (EM) 1 ส่วนโดยมีขั้นตอน และวิธีทำ คือ สับย่อยเศษใบไม้ ใบหญ้า ผสมปุ๋ยคอก แกลบดำ และเศษใบไม้ เศษหญ้า ที่ผ่านการสับละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นไปวางกองเรียงเป็นแถว ให้มีความหนาไม่เกิน 15 เซนติเมตร รดน้ำหมักชีวภาพให้ทั่วกองปุ๋ยและรดน้ำตาม กลับกองปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายประมาณ 3-5 วันเศษอาหารได้ตามบ้านเรือนใบไม้แห้งสามารถดูดกลิ่นและน้ำเศษอาหารทำให้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นแถมยังมีประโยชน์มาประโยชน์ของการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูก ไม่ใช่แค่พืชผักของเราจะได้รับประโยชน์เพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้น สิ่งรอบๆ ตัวเราก็ยังจะได้รับสิ่งที่ดีๆ ตามไปด้วย เพราะการที่เราเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มันก็ยังสามารถที่จะช่วยทำให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ก็มีอากาศที่สดชื่นและบริสุทธิ์
          ในการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มันก็ได้ประโยชน์ในตัวของผู้ทำเกษตร ก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วย สำหรับใครที่อยู่ในช่วงดูแลรักษาสุขภาพ แล้วได้มาเลือกซื้อพืชผักและผลไม้จากชาวสวนที่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ก็ขอให้มั่นใจเลยได้ว่าผักทุกชนิดที่ได้เลือกไปมันก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคกันอย่างแน่นอน  ทำให้เราได้กินแต่ของที่ดี ไร้สารพิษ บ่งบอกถึงคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีอีกด้วยปัจจุบันกระแสความใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ คนเราทุกคนย่อมต้องการให้ตัวเองและคนรอบข้างมีสุขภาพที่ดี อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ต้องปราศจากสารที่จะเป็นอันตรายหรือปลอดสารพิษ ในสมัยก่อนคนเราได้อาหารจากธรรมชาติ


 

 

อื่นๆ

เมนู