เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ในประเทศไทย มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีผู้ป่วยติดเชื้อมากในระดับหนึ่ง จึงทำให้มีผู้ป่วยจากพื้นที่สีเเดงเข็ม เเละ ผู้ป่วยในจังหวัด จึงทำให้เราต้องตื่นตัวเเละคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการปฎิบัติตามมาตรการของรัฐ เเละ ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ หมู่บ้านที่ถูกปิด หรือกักบริเวร โดยการเเบ่งปัน อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงยารักษาโรค ในปัจจุบัน ถึงเเม้จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา มีโรงพยาบาลสนาม มากพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัว เเละผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัด เเต่ก็ไม่ควรที่จะละทิ้งการ สวมเเมส ล้างมือ เเละ ไม่เดินทางข้ามจังหวัด เหมือนเดิม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อลดการติดเชื้อ ลดภาระให้เเก่ หมอ พยาบาล นี่ก็ถือว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือสังคม รวมถึงประเทศของเราด้วย

อื่นๆ

เมนู